(+31) 0 84 882 8602
info@x-nrg.eu
praktijk cases

Case - Asfalt Centrale Sas van Gent

Klant

Zeeuws Vlaamse Asfalt Centrale Sas van Gent. Onderdeel van H4A.

Type Klant

Asfaltcentrales met relatief hoge verbruiken in korte perioden. Hierdoor hoge uurcapaciteiten. Verbruik hoofdzakelijk in warme maanden. Elektriciteits verbruik is ondergeschikt.

Verbruik

1.500.000 m3; 300.000 kWh;

Aanleiding

Was op zoek naar informatie en gedetailleerde verbruiksgegevens om de energiekosten te gaan beperken. Kon deze informatie niet verkrijgen via het energiebedrijf/netwerkbedrijf. Zag de voordelen van goede meetinfo. Door zijn afnameprofiel was de klant goed op de hoogte van de extra kosten die hiermee gemoeid waren.

Oplossing

Klant heeft een real-time monitoringssysteem voor gas en elektriciteit. Hierdoor kan hij zijn transportcapaciteit volgen. Hij weet wanneer er overschreden gaat worden en kan hierop handmatig ingrijpen. Klant heeft niet gekozen voor automatisering hiervan.

Case - GBC Kerkrade

Klant

GBC Kerkrade met 2 vestigingen.

Type Klant

Kunststof folie voor lamineer machines. Continu bedrijf in 2 ploegen dienst. Hoge elektriciteits verbruiken. Gas is ondergeschikt. Hoge pieken vanwege spuitgiet proces.

Verbruik

6.000.000 kWh; 360.000 m3; voor beide vestigingen samen.

Aanleiding

Was in discussie met netwerkbedrijf. Door uitval van het net (meerdere keren voor gekomen), werd het proces in zijn geheel weer met spoed opgestart als de spanning weer terug was. Klant wilde de hoge pieken hiervoor niet betalen.

Oplossing

Klant heeft gekozen voor een realtime monitoringssysteem voor elektriciteit en gas. Kan nu de afname sturen. Heeft ook inzicht gegeven waardoor de klant meer in staat is zijn verbruik in de hand te houden. Monitoring is het startpunt om processen door te lichten en energie te gaan besparen.

Diversen

Vindt het vanzelfsprekend dat zijn energiebedrijf meedenkt. Amerikaans moederbedrijf legt verplichting op om te letten op de energiekosten.

Case - Klinieken Zwolle

Klant

Isala Klinieken Zwolle. In totaal 3 vestigingen.

Type Klant

2 ziekenhuizen en een huisartsen/behandel kliniek. Heeft hoge elektriciteits- en gaspieken. Bezit eigen WKK’s.

Verbruik

5.500.000 m3; elektriciteitsverbruik niet bekend.

Aanleiding

Vergoeding van de kosten in de gezondheidszorg (met name ziekenhuizen) was drijfveer om te zoeken naar kosten besparing. Vooral de inzet van de eigen WKK''s en de daarmee gepaard gaande kostenbesparingen waren reden over te gaan tot aanschaf van een compleet systeem. Aanschaf werd tevens onderschreven door de huisadviseur.

Oplossing

Klant heeft gekozen voor de koop van een real-time monitorings en sturings systeem voor de beide grote vestigingen. Tevens wordt oliestook automatisch ingezet om piekoverschrijding te voorkomen.

Diversen

*Terugverdientijd volgens de huisadviseur binnen het jaar.* Besparing minimaal *€ 65.000,--*. Blijkt daadwerkelijk haalbaar omdat de kosten *€ 35.000,--* bedragen.

Case - Center Parcs

Klant

Center Parcs

Type Klant

Heeft meerdere locaties. Heeft vooral in de koude periodes last van extreem hoge gaspieken. Is continu op zoek naar verbetering en besparing op kosten.

Verbruik

Voorbeeld project locatie Drenthe: verbruik gas 3.000.000 m3; elektriciteitsverbruik is ondergeschikt en wordt niet gemeten.

Aanleiding

Hoge gaspieken kunnen niet voorkomen worden door het eigen GBS systeem. Is deels afhankelijk van de bezetting voor de ontstane piek. Kan wel sturen op de grotere gasverbruiken zoals zwembad e.d. Zwembad is wel goed te gebruiken als warmtebuffer.

Oplossing

Klant heeft een real-time monitorings en sturingssysteem aangeschaft voor het centrale ketelhuis waarbij de klant eigen regeling wordt aangestuurd door dit systeem.

Diversen

*Terugverdientijd binnen het jaar.*

Case - U(nited)S(tates)A(rmy)G(arrison)

Klant

U(nited)S(tates)A(rmy)G(arrison)

Type Klant

Facility site voor in de omgeving gelegerd Amerikaans militairpersoneel. Heeft extreem hoge pieken tijdens kortstondige manifestaties c.q. activiteiten. Gebouwen en installaties zijn gedateerd.

Verbruik

Totaal verbruik gas 650.000 m3; elektriciteitsverbruik 3.700.000 kWh.

Aanleiding

Klant is het oneens met de hoge kosten tijdens de extreem korte maar zeer hoge piekafnames. Tevens is er een beleid om kosten zoveel mogelijk terug te dringen. Zoekt oplossingen ook in het besparen op het verbruik. Tevens is inzet van noodstroom bij hoge piekafname een mogelijkheid.

Oplossing

Klant heeft een real-time monitorings en sturingssysteem gekocht. Er wordt gestuurd op de cv-ketels die het warmtenet op het eigen terrein voeden. Verdere trajecten voor energiebesparing c.q. kostenbesparing worden opgestart.

Diversen

Berekende besparing *€ 27.000,--*.

Case - Metaalgieterij Lomm

Klant

Peters Metaalgieterij Lomm

Type Klant

Fabricage van gietstukken voor verschillende toepassingen. Heeft hoge pieken door productievraag tijdens het gehele jaar. Is gebonden in de productie door de beperkte transformator capaciteit.

Verbruik

Totaal twee locaties. Productielocatie heeft 2 transformatoren. Gasverbruik is ondergeschikt.

Aanleiding

Klant is beperkt in productie en betaalt voor de continu hoge belasting. Er is geen mogelijkheid om de wisselende belasting te sturen. De gelijktijdigheid is willekeurig. Zoekt een oplossing in het sturen van de gelijktijdige afname. Heeft problemen met het tijdig signaleren van het uitvallen van het smeltproces tijdens de opstart ’s morgens van elke werkdag.

Oplossing

Klant heeft verzocht een oplossing aan te bieden. Deze is gevonden in een real-time monitoring en sturing. Sturing omvat o.a. de sturing van alle smeltovens. Gelijktijdigheid kan door de klant zelf ingesteld worden via de Ovenmanager. Uitbreiding met het dubbele aantal ovens is gerealiseerd. Signalering van niet geregisseerde uitval is ingebouwd.

Diversen

Besparing is niet berekend omdat implementatie heeft voorkomen dat de aansluiting uitgebreid moest worden. De hiermee gepaard gaande kosten geschat op *€ 100.000,--*
Asfaltcentrales

Case - Vanaf 2002

Klant

Meerdere afnemers. Asfaltcentrales met relatief hoge verbruiken in korte perioden, door hoge uurcapaciteiten.

Type Klant

Verbruik hoofdzakelijk in warme maanden. Elektriciteits verbruik is ondergeschikt.

Verbruik

2.500.000 m3; 300.000 kWh; per centrale Benaderd via een gericht actie door een energieleverancier. Was reeds langere tijd klant voor overige producten zoals inspecties e.d. Was goed op de hoogte van de materie inkoop met transport en al langer zoekende voor een passende oplossing.

Aanleiding

Kon echter zelf geen oplossing aandragen. Had problemen met een andere energieleverancier met bijbehorend netwerk bij een van de centrales. Overschrijdingen transport capaciteiten zeer duur. Klant heeft een realtime monitoringssysteem voor gas en elektriciteit. Hierdoor kan hij zijn transportcapaciteit volgen. Hij weet wanneer er overschreden gaat worden en kan hierop handmatig.

Oplossing

ingrijpen. Klant heeft niet gekozen voor automatisering hiervan. Centrale controle op het hoofdkantoor. Geeft aan vertrouwen te hebben in de energieleverancier. Let sterk op de kosten.

Diversen

Terugverdientijd < 1 jaar. Kosten € 15.000,= per installatie met een besparing tussen de € 21.000,= en € 68.000,= per jaar.
Medische Klinieken

Case - Ecolog in de praktijk 2006

Klant

Medische Klinieken. In totaal 3 vestigingen. 2 ziekenhuizen en een huisartsen/behandel kliniek.

Type Klant

Gaspieken. Bezit eigen WKK’s.

Verbruik

5.500.000 m3; elektriciteitsverbruik niet bekend. Vergoeding van de kosten in de gezondsheidszorg (met name ziekenhuizen) was drijfveer om te zoeken naar kosten besparing. Is door externe adviseur (Energy***) gewezen op de mogelijkheid van monitoring met sturing.

Aanleiding

Hiertoe vond Energy*** TW diensten van energiebedrijf bereid. Voorwaarde was wel het kunnen inzetten van de eigen WKKK’s voor piekshaving en levering. Klant heeft gekozen voor de koop van een real-time monitorings en sturings systeem voor de beide grote vestigingen.

Oplossing

Terugverdientijd volgens externe adviseur < 1 jaar. Besparing minimaal € 65.000,=.

Diversen

Inmiddels blijkt besparing € 100.000,00 per jaar te zijn. Terugverdientijd korter dan 1 jaar werkelijk haalbaar omdat de kosten € 35.000,= bedragen. Heeft vertrouwen in energieleverancier als contractpartij.
Tropische Zwemparadijzen

Case - Tropische Zwemparadijzen (analyse)

Hoog energieverbruik inzichtelijk gemaakt met waar en hoe energie gebruikt wordt (verwarming lucht, water, verversing etc.). Oplossing: real-time monitoring geeft continue inzicht in verbruik en analyse leidde tot maatregelen uiteenlopend van isolatie tot warmtepompen voordat water op riool wordt geloosd. Voorts gedifferentieerd in- en uitschakelen van ketels van de baden en behoefte aan ventilatie (-15%). In het algemeen kunnen met X-LOG in samenwerking met de klant over een tijdsperiode van 6 weken abnormaliteiten gevonden worden.

Case - Asfalt

Klant

Heijmans Rosmalen. Meerdere centrales.

Type Klant

Asfaltcentrales met relatief hoge verbruiken in korte perioden. Waardoor hoge uurcapaciteiten. Verbruik hoofdzakelijk in warme maanden. Elektriciteits verbruik is ondergeschikt.

Verbruik

2.500.000 m3; 300.000 kWh; per centrale

Aanleiding

Benaderd via een actie. Was goed op de hoogte van de materie inkoop met transport en al langer zoekende voor een passende oplossing. Kon echter zelf geen oplossing aandragen. Had problemen met zijn energiebedrijf/netwerkbedrijf bij de centrale in Amsterdam. Overschrijding was zeer kostbaar. Heeft gekozen voor een gefaseerde invoering van real-time monitoring per centrale.

Oplossing

Klant heeft een realtime monitoringssysteem voor gas en elektriciteit. Hierdoor kan hij zijn transportcapaciteit volgen. Hij weet wanneer er overschreden gaat worden en kan hierop handmatig ingrijpen. Klant heeft niet gekozen voor automatisering hiervan. Daarnaast heeft de klant gekozen voor een centrale uitlezing, per asfaltcentrale, via het hoofdkantoor.

Case - Packaging

Klant

Blagden Packaging in Halsteren.

Type Klant

Bedrukt vaten en blikken. Continu bedrijf in 2 ploegen. Heeft hoge elektriciteits- en gaspieken.

Verbruik

3.300.000 kWh; 800.000 m3; voor beide vestigingen samen.

Aanleiding

Was voor gas en elektriciteit klant bij verschillende energieleveranciers. Kon echter geen juiste meetinformatie via de leveranciers verkrijgen. Was echter erg geĂŻnteresseerd in meer info over energiekosten besparing. Voorstel gedaan voor energiemonitoring en sturing in combinatie met een energie besparings onderzoek. Er lag gelijktijdig een eis van de gemeentelijke Milieudienst voor een dergelijk onderzoek vanwege de herziening van de milieuvergunning.

Oplossing

Klant heeft een real-time monitorings en sturings installatie laten plaatsen en een energie besparingsonderzoek laten uitvoeren. Klant heeft verder gekozen voor het monitoren van deel verbruiken in de productie. Was een sterk argument waarop de klant besloot tot opdracht over te gaan.

Diversen

Vindt het vanzelfsprekend dat zijn energiebedrijf meedenkt in het beheersen van zijn energiekosten. Geschatte besparing *€ 25.500,--* per jaar *inclusief 2 % energiebesparing*.
Soft Drink

Case - Soft Drink

Klant

Soft Drink International Heerlen. Heeft 2 vestigingen naast elkaar. Is van Duitse eigenaren en heeft al jaren dezelfde energieleverancier.

Type Klant

Produceert frisdranken.

Verbruik

12.000.000 kWh; 350.000 m3; voor beide vestigingen samen.

Aanleiding

Heeft monitoring vanaf 2002. De alsmaar stijgende energieprijzen was een van de redenen om tot aanschaf over te gaan. Inmiddels al 2 keer uitgebreid voor het monitoren van o.a. het waterverbuik en van de productie hoeveelheden. Inmiddels ook al deel energie besparings onderzoeken gedaan. Klant is actief met nieuwe vormen van energie opwekking.

Oplossing

Klant heeft een complete installatie aangeschaft. Hiervoor is een real-time monitorings en sturings installatie geplaatst en een energie besparingsonderzoek uitgevoerd. Klant heeft verder gekozen voor het monitoren van deel verbruiken in de productie alsmede productie hoeveelheden.

Diversen

Klant heeft meegewerkt aan diverse acties om de diensten en producten van monitoring te promoten. Besparingen zijn niet bekend gemaakt door de klant maar wel heeft hij aangegeven de investering al lang terugverdiend te hebben.
Ziekenhuis Boxtel

Case - Ziekenhuis Boxtel

Klant

Lidiuna Ziekenhuis Boxtel

Type Klant

Is onderdeel van Jeroen Boschziekenhuis. Heeft hoge elektriciteits- en gaspieken. Was op zoek naar alternatieve vormen van energieopwekking.

Verbruik

Verbruik locaties Boxtel gas 1.500.000 m3; elektriciteitsverbruik 5.000.000 kWh.

Aanleiding

Hoge gaspieken en de daarmee gepaarde hoge kosten waren aanleiding te zoeken naar kostenbesparing. Wilde gedetailleerd inzicht in overige verbruiken. Vond de totaalnota per maand van de energiebedrijven te globaal. Wilde ook de basis leggen voor verdere besparingen mogelijk zelfs voor de aanstaande nieuwbouw. opwekking.

Oplossing

Klant heeft een real-time monitorings en sturingssysteem aangeschaft. Stuurt de ketels op de aanstaande piek.

Diversen

*Terugverdientijd binnen het jaar.*

Case - Beton Wanssum

Klant

Geelen Beton Wanssum

Type Klant

Prefab beton fabricage. Heeft hoge pieken door hoge warmte vraag tijdens het droogproces in de winter.

Verbruik

Totaal verbruik beide locaties gas 500.000 m3; elektriciteitsverbruik 1.300.000 kWh.

Aanleiding

Klant vindt dat hij vermijdbare hoge transportkosten betaalt. Zoekt oplossingen ook in het besparen op het verbruik.

Oplossing

Klant heeft Brandts Information Systems b.v. verzocht onderzoek te doen. Inmiddels heeft de klant een real-time monitorings en sturingssysteem gekocht. Afspraak na implementatie van de monitoring ook met verdere energiebesparingstrajecten te starten.

Case - Meru Vlodrop

Klant

Meru Vlodrop

Type Klant

Maharishi European Research University. Het wereldwijd bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs. Het bevorderen van lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Verbruik

De stichting heeft vele locaties met diverse doelstellingen in meerdere landen. In Vlodrop is het verbruik 3.300.000 kWh en 280.000m3 gas per jaar.

Aanleiding

Klant is geconfronteerd met toename energieverbruik en kosten. Piekafname leidt tot extra kosten. Aandacht voor het gebruik van duurzame bronnen in plaats van eindige bronnen. Wil een totaal oplossing voor de energiehuishouding met aandacht voor het milieu. Energie is nu onderdeel van constante aandacht in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Oplossing

Het totaal concept vanaf duurzame energie inkoop, via energiebesparings projecten naar een Maatschappelijk Verantwoord Energieverbruik. Deelprojecten: duurzame energie inkoop, energie monitoring met pieksturing, energiebesparings projecten via diverse nieuwe technieken.

Diversen

*Kosten besparing op inkoop voor duurzame energie 24%. Schatting van de totale besparing via haalbare energiebesparings projecten: 31%. Hiermee gepaard gaande totale kosten besparing over 3 jaar: € 542.000,-- *
Metaalverwerkend bedrijf

Case - Ecolog in de praktijk 2006

Klant

Metaalverwerkend bedrijf

Type Klant

Bedrukt vaten en blikken. Continu bedrijf in 2 ploegen. Heeft hoge elektriciteits- en gaspieken.

Verbruik

3.300.000 kWh; 800.000 m3; per jaar voor beide vestigingen samen. Was al langer klant voor inspecties e.d. Was gasklant bij ander energiebedrijf. Wilde meer info over energiekosten besparing. Voorstel gedaan voor energiemonitoring en sturing in combinatie met een energie besparings onderzoek.

Aanleiding

Er lag gelijktijdig een eis van de gemeentelijke Milieudienst voor een dergelijk onderzoek vanwege de herziening van de milieuvergunning. Bij het afsluiten van een nieuw leveringscontract heeft de klant gevraagd voor toegevoegde waarde. Klant heeft een vergoeding van energiebedrijf ontvangen ter besteding aan toegevoegde waarde diensten.

Oplossing

Hiervoor is een real-time monitorings en sturings installatie geplaatst en een energie besparingsonderzoek uitgevoerd. Klant heeft verder gekozen voor het monitoren van deel verbruiken in de productie. Was een sterk argument waarop de klant besloot met energiebedrijf in zee te gaan. Vindt het vanzelfsprekend dat zijn energiebedrijf meedenkt in het beheersen van zijn energiekosten.

Diversen

Geschatte besparing € 25.500,= per jaar inclusief 2 % energiebesparing.
Frisdrank fabriek

Case - Ecolog in de praktijk 2002

Klant

Frisdrank fabriek. Heeft 2 vestigingen naast elkaar. Is van Duitse eigenaren en heeft al jaren een klant.

Type Klant

Duitse energieleverancier. Produceert frisdranken en bronwaters in de goedkopere prijsklassen.

Verbruik

12.000.000 kWh; 350.000 m3; voor beide vestigingen samen. Heeft monitoring vanaf 2002. De alsmaar stijgende energieprijzen was een van de redenen om tot aanschaf over te gaan.

Aanleiding

Inmiddels al 2 keer uitgebreid voor het monitoren van o.a. het waterverbuik en van productie hoeveelheden. Inmiddels ook al deels energie besparings onderzoeken gedaan. Klant is actief met nieuwe vormen van energie opwekking. Klant heeft een complete installatie aangeschaft. Hiervoor is een real-time monitorings en sturings installatie geplaatst en energie besparingsonderzoek uitgevoerd.

Oplossing

Klant heeft verder gekozen voor het monitoren van deel verbruiken in de productie alsmede productie hoeveelheden. Klant heeft meegewerkt aan diverse acties om de diensten en producten van TW diensten te promoten. Zie o.a. de folder real-time monitor.

Diversen

Besparingen zijn niet bekend gemaakt wel heeft de klant aangegeven de investering al lang terugverdiend te hebben. Tevens door lagere kosten werkgelegenheid fors gestegen ipv geplande terugloop.
Frisdrank fabriek

Case - Groot Ziekenhuis (preventie piek)

Door continue real time monitoring kan tijdstip en oorzaak van piekverbruik bepaald worden. Automatisch ingrijpen voorkomt piek. Oplossing: Ombouwen ketels naar branders op olie en gas; voordat gaspiek optreedt wordt overgeschakeld op olie (-20% kosten).
benieuwd wat x-nrg voor uw bedrijf kan betekenen? neem dan vrijblijvend contact op! onder andere gingen deze bedrijven u voor:
neem vrijblijvend contact met ons op