(+31) 0 84 882 8602
info@x-nrg.eu

X-NRG

Duurzaam en kostenbesparend, een groene combinatie die hand in hand gaat met X-NRG. X-NRG houdt zich onder andere bezig met energiemanagement, om aan de informatiebehoefte van grootverbruikers te voldoen. Wij kijken echter veel verder dan het inzichtelijk maken van verbruiksgegevens, door het ontwikkelen en produceren van innovatieve, energieverlagende producten.

OVER X-NRG

De toekomst van de elektrische energie zoals we die nu kennen ziet er allesbehalve rooskleurig uit. Milieubeschadigende grondstoffen raken op en zorgen voor een toename van de energieprijzen. Niet alleen de prijzen nemen toe, maar ook de bedreiging van het milieu. X-NRG zet zich daarom in om een nieuwe, milieubewuste manier van omgaan met en creëren van elektrische energie voor grootgebruikers te introduceren. Wij geloven dat door middel van energiemanagement, onderzoek en een andere kijk op energie een efficiëntere manier van energieverbruik kan worden gerealiseerd. Om deze efficiëntie te kunnen garanderen, zijn onze innovaties ontwikkeld op basis van gepubliceerd onderzoek en vervolgens meermaals getest.

energiebesparing

Energiebesparing wordt meermaals gebruikt als middel om kosten te besparen. Het besparen op energie komt ook ten goede aan de kwaliteit van het milieu.

Energiebesparing kan immers zorgen voor een vermindering van de CO2 carbon footprint, waardoor een betere kwaliteit van het milieu gewaarborgd kan worden.

energy supply

Hoewel er nog steeds veel energie wordt gewonnen uit milieubeschadigende grondstoffen, kijkt X-NRG verder.

Door middel van onze efficiënte windmolentechniek en generatoren worden zowel geld als grondstoffen bespaard en wordt afgedaan met de enorme schaal aan milieuvervuiling.

monitoring

Wanneer duurzaamheid en kostenbesparing het doel is, wordt het evenzo belangrijk om het energieverbruik te monitoren.

Inzichten in het verbruik en de werking van de energie-installatie zijn immers belangrijk om waar nodig de installatie te optimaliseren en het verbruik te verlagen, om zo de kosten te reduceren.

MONITORING Wanneer er getracht wordt om te besparen op energiekosten, wordt het van cruciaal belang om inzicht in het verbruik te hebben. Dit inzicht zorgt er immers voor dat er eventuele aanpassingen aan de installatie of aan het verbruik kunnen worden uitgevoerd om de kosten te minimaliseren en zo de energie-efficiëntie en energiekwaliteit te verbeteren. Dankzij X-LOG is het mogelijk om realtime en near-time informatie op te vragen, om zo uw energieverbruik op de meest efficiënte manier te managen.

Het systeem bestaat uit een centrale meetinstallatie met decentrale meetpunten dat redundant is uitgevoerd om een hoge bedrijfszekerheid te kunnen garanderen. De installatie kan meervoudig geplaatst worden. Dit maakt het mogelijk om gelijktijdig vanuit diverse plaatsen de meetgegevens te raadplegen. Daarbij biedt X-LOG ook de mogelijkheid om de installatie op iedere locatie als multi-user versie uit te voeren. Hierdoor kan het systeem veelzijdig geraadpleegd worden door daartoe gemachtigde gebruikers.
ENERGY SUPPLY De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht besteed aan het concept van milieuvervuiling en het reduceren hiervan, maar weinig aan het daadwerkelijk creëren van milieubewustere elektrische energie. Daarbij vraagt de naderende dreiging van het opraken van aardse grondstoffen en daarmee stijgende energieprijzen om een nieuwe oplossing voor het winnen van energie. Een oplossing waarbij op een kostenbesparende en milieubewuste manier elektrische energie wordt gewonnen uit biologische producten zoals bijvoorbeeld biodiesel, waterturbines en windmolens. Deze oplossing biedt X-NRG aan in de vorm van de X-MILL en de X-GEN.
X-MILL Om de carbon CO2 footprint te verlagen en duurzaam energie te winnen, wordt er hedendaags gebruik gemaakt van milieubewustere manieren van energiewinning zoals windenergie. Hoewel windenergie veel ecologische voordelen oplevert, wordt er door critici beweerd dat de molens mede door hun omvang inefficiënt zijn en weinig daadwerkelijke energie opleveren. Dit, in combinatie met de weinig mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens en het ontsierende karakter ervan, vraagt om een nieuwe, efficiënte windmolen. Wij bieden hiervoor de betaalbare uitkomst: X-MILL. Om zowel de efficiëntie als de plaatsingsmogelijkheden te vergroten, is de X-MILL in vergelijking met andere windmolens klein en licht. Om de plaatsing nog gemakkelijker te maken heeft de X-MILL geen mast, waardoor de molens geplaatst kunnen worden op kleinere vlaktes zoals daken, torens en verhogingen. Voor het realiseren van een verhoging van de efficiëntie is de X-MILL uitgerust met een speciale verticale opstelling en een unieke constructie van de luchtinlaat. Hierdoor wordt de rotor met generator direct aangedreven. Voor deze aandrijving is in verhouding een lagere windsnelheid nodig, resulterend in een hogere energiewinning en een lagere kostprijs. In cijfers uitgedrukt zal met behulp van de X-MILL de energiewinning met circa 3000 uur per jaar stijgen en de kostprijs per opgewekte kWh tot wel 40% gunstiger worden.
X-GEN Het produceren van energie op basis van biologische en milieubewuste middelen zoals biodiesel, waterturbines en windmolens; dat is onze trigger. Een opmaat zijn naar een groter plan om op een milieubewuste manier met energie om te gaan; dat is onze ideologie en missie. Om dit op een efficiënte manier te realiseren, introduceren wij X-GEN. Een geteste generator die energie produceert zonder het verbruiken van aardse grondstoffen, hetgeen resulteert in een lagere CO2 carbon footprint en een besparing van de kosten. X-GEN is relatief laag in gewicht en in toerental, waardoor het een efficiënte generator is voor kleinere windmolens zoals onze X-MILL. In vergelijking met andere generatoren die reeds op de markt zijn gebracht, kan er door het lage gewicht van de X-GEN met minder windaanvoer meer energie gewonnen worden op een lagere snelheid. Daarbij zorgt dit gewicht, net zoals bij de X-MILL, voor meer plaatsingsmogelijkheden van de generator. Hoewel de generator kleiner en lichter is dan andere generatoren, zullen er dankzij onze innovaties geen problemen ondervonden worden voor de temperatuur van de apparatuur.
benieuwd wat x-nrg voor uw bedrijf kan betekenen? neem dan vrijblijvend contact op! onder andere gingen deze bedrijven u voor:
neem vrijblijvend contact met ons op